W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu "Wspieraj Seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2021 r.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Senior również może zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwiania spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępniania danych wrażliwych).
Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program adresowany jest do:

  • seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID – 19,
  • osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid – 19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zakres usługi wsparcia Seniora jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Seniorzy oraz wolontariusze/osoby realizujące usługę wsparcia zobowiązane są do zachowywania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii, przede wszystkim poprzez noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego oraz w miarę możliwości używania rękawiczek jednorazowych.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu "Wspieraj Seniora":

  1. Seniorzy zamieszkujący w Gminie Nowogródek Pomorski, którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, mogą dzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Numer Infolinii: 22 505 11 11
  2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej.
  3. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Usługa wsparcia polegać będzie przede wszystkim na dostarczeniu Seniorowi zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.
  4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów osobie realizującej usługę wsparcia. Przekazywanie i rozliczanie gotówki realizowane będzie za pisemnym pokwitowaniem.

Organizacja usługi wsparcia dla Seniora odbywać się będzie w dni pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedziba w Karsku  od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek 7.30– 16.00
wtorek – czwartek 7:30- 15:30 
piątek 7.30– 15.00

Zgłoszenia, które wpłyną przez Centralną Aplikację Statystyczną w soboty, niedziele i święta do GOPS w Nowogródku Pomorskim rozpatrywane będą od pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.

Istnieje możliwość zgłaszania potrzeby udzielenia wsparcia Seniorowi bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedziba w Karsku ul. Pionierów 15/2 , 74-305 Karsko, bądź telefonicznie na numer telefonu 95 747 17 39 lub drogą elektroniczną wysyłając na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach urzędowania Ośrodka.

Program Wspieraj Seniora