Informujemy, że od dnia 25 października 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Pionierów 15/2 w Karsku czynny jest Punkt Konsultacyjny osób doznających przemocy domowej.

Dyżury pełnione są w każdą środę, w godzinach od 14:00 do 15:00 przez pracowników Ośrodka będących członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej:

- Justyna Adamiak – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Kamila Kardasz – zastępca przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownik socjalny

 Pracownicy posiadają przeszkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej i w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego będą:

  • udzielać wsparcia dla osób doznających przemocy domowej poprzez konsultacje i poradnictwo,
  • kierować osoby doznające przemocy domowej do specjalistów, w celu uzyskania pomocy psychologicznej lub prawnej,
  • pomagać w sporządzaniu dokumentacji zgodnie z potrzebami osoby zgłaszającej się,
  • współpracować z innymi instytucjami działającymi w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, m.in. z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Nowogródek Pomorski i Regionalnym Centrum Kryzysowym w Myśliborzu.

Zapisy możliwe są bezpośrednio u pracownika socjalnego lub pod numerem telefonu: 95 747 17 39