HARMONOGRAM WSPARCIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU „NOWA I SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM”

Szkolenie "Ochrona danych osobowych w systemie pomocy społecznej" będzie przeprowadzone dla 8 pracowników Ośrodka przez Jarosława Felińskiego – Inspektor Ochrony Danych Osobowych Consulting. Ze względu na liczne zachorowania na COVID-19 na terenie Gminy szkolenie odbędzie się w sposób zdalny w dniu:

Lp.

Data szkolenia

Godziny szkolenia

1.

26.11.2020

10:00-15:00

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.