HARMONOGRAM WSPARCIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU „NOWA I SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM”

Szkolenie "Obsługa i podejście do trudnego klienta, komunikacja interpersonalna, asertywność, zasady bezpieczeństwa, równość płci i niedyskryminacja w obsłudze" będzie przeprowadzone dla 8 pracowników Ośrodka przez mgr Małgorzatę Modrzejewską -  Pomoc Psychologiczna i Edukacyjno – Szkoleniowa. Ze względu na liczne zachorowania na COVID-19 na terenie Gminy szkolenie odbędzie się w sposób zdalny w następujących dniach:

Lp.

Data szkolenia

Godziny szkolenia

1.

20.11.2020

10:00-15:00

2.

25.11.2020

10:00-15:00

3.

27.11.2020

10:00-15:00

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.