HARMONOGRAM WSPARCIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU „NOWA I SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM”

Szkolenie "Mediacja jako narzędzie pracy z trudnym klientem" będzie przeprowadzone dla 4 pracowników Ośrodka przez mgr Małgorzatę Modrzejewską -  Pomoc Psychologiczna i Edukacyjno - Szkoleniowa, w siedzibie Dziennego Domu Pobytu Senior+, Trzcinna, 74-304 Nowogródek Pomorski w następujących dniach:

Lp.

Data szkolenia

Godziny szkolenia

1.

13.11.2020

09:00-15:00

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.