Z uwagi na problemy organizacyjne konieczna jest zmiana daty przeprowadzenia superwizji dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim w miesiącu październiku 2020.

Superwizja odbędzie się w dniu 14.10.2020 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Pionierów 15/2, Karsko.

Superwizja będzie przeprowadzona dla 4 pracowników Ośrodka przez Annę Szeniman – Łysak – Psychoterapia i Edukacja.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.