HARMONOGRAM WSPARCIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU „NOWA I SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM”

Szkolenie z zakresu zapoznania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z przygotowaną dokumentacją tj. statutem, regulaminem, kodeksem etyki zawodowej oraz zakresami czynności pracowników zgodnie z nowym modelem jednostki będzie przeprowadzone dla 8 pracowników Ośrodka przez mgr Małgorzatę Modrzejewską -  Pomoc Psychologiczna i Edukacyjno - Szkoleniowa, w siedzibie Ośrodka, ul. Szkolna 3, 74-304 Nowogródek Pomorski w następujących dniach:

Lp.

Data szkolenia

Godziny szkolenia

1.

27.05.2020

10:00-15:00

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.