HARMONOGRAM WSPARCIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU „NOWA I SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM”

Superwizja będzie przeprowadzona dla 4 pracowników Ośrodka przez Annę Szeniman – Łysak – Psychoterapia i Edukacja, w siedzibie Ośrodka, w następujących dniach:

Lp.

Data szkolenia

Godziny szkolenia

1.

24.07.2020

11:00 – 14:00

2.

26.08.2020

11:00 – 14:00

3.

11.09.2020

11:00 – 14:00

4.

23.10.2020

11:00 – 14:00

5.

24.11.2020

11:00 – 14:00

6.

21.12.2020

11:00 – 14:00

7.

25.01.2021

11:00 – 14:00

8.

24.02.2021

11:00 – 14:00

9.

24.03.2021

11:00 – 14:00

10.

23.04.2021

11:00 – 14:00

11.

24.05.2021

11:00 – 14:00

12.

18.06.2021

11:00 – 14:00

13.

23.07.2021

11:00 – 14:00

14.

24.08.2021

11:00 – 14:00

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.