Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego w związku z realizacją projektu "Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego zorganizował festyn dla dzieci, który odbył się w dniu 20.12.2023 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Karsku, gdzie mieści się siedziba Placówki.

Festyn odbył się w godzinach od 09:00 do 12:00, udział wzięło ok 177 dzieci oraz kilkoro rodziców.

Dzieci spędziły wesoło czas z animatorami, atrakcją były dwie żywe maskotki, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, bańki mydlane, zabawy i konkursy. Dostępne były także punkty gastronomiczne: wata cukrowa, popcorn i hot – dogi.

Poniżej relacja z festynu!

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany  przez  Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 7 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.