HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO OD 18.12.2023 DO 22.12.2023:

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

12:45 – 13:00

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

13:00-13:45

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

ZAJĘCIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

ZAJĘCIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

ZAJĘCIA SPORTOWE

14:00 – 14:45

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK NIEMIECKI

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA SPORTOWE

Terapia sensoryczna

13:00 – 13:45

14:00 – 14:45

13:00 – 13:45

14:00 – 14:45

13:00 – 13:45

14:00 – 14:45

13:00 – 13:45

14:00 – 14:45

13:00 – 13:45

14:00 – 14:45

Zajęcia logopedyczne

13:00 – 13:45

14:00 – 14:45

13:00 – 13:45

14:00 – 14:45

13:00 – 13:45

14:00 – 14:45

13:00 – 13:45

14:00 – 14:45

13:00 – 13:45

14:00 – 14:45

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

14:45 – 15:00

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

15:00-15:45

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK NIEMIECKI

ZAJĘCIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

ZAJĘCIA SPORTOWE

16:00 – 16:45

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

ZAJĘCIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA SPORTOWE

Zajęcia logopedyczne

15:00 – 15:45

16:00 – 16:45

15:00 – 15:45

16:00 – 16:45

15:00 – 15:45

16:00 – 16:45

15:00 – 15:45

16:00 – 16:45

15:00 – 15:45

16:00 – 16:45

Terapia sensoryczna

15:00 – 15:45

16:00 – 16:45

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO OD 27.12.2023 DO 29.12.2023:

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

12:45 – 13:00

 

 

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

13:00-13:45

 

 

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

14:00 – 14:45

 

 

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE

ZAJĘCIA SPORTOWE

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

Terapia sensoryczna

 

 

 

 

 

Zajęcia logopedyczne

 

 

 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

14:45 – 15:00

 

 

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

15:00-15:45

 

 

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

16:00 – 16:45

 

 

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE

ZAJĘCIA SPORTOWE

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

Terapia sensoryczna

 

 

 

 

 

Zajęcia logopedyczne

 

 

 

 

 

 

 

Podwieczorek:
Poniedziałek: grupa I – 13:15, grupa II – 14:45
Wtorek: grupa I – 13:15, grupa II – 14:45
Środa: grupa I – 13:15, grupa II – 14:45
Czwartek: grupa I – 13:15, grupa II – 14:45
Piątek: grupa I – 13:15, grupa II – 14:45