ZAJĘCIA KULINARNE W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości” w Placówce Wsparcia Dziennego w okresie od września do listopada 2023 r.  odbyły się warsztaty kulinarne dla dzieci.

Dzieci spędziły miło czas gotując i piekąc razem z Seniorami z naszego Dziennego Domu Pobytu Senior+.

Dzieci miały zapewnioną opiekę i transport. Wyjazdy na zajęcia kulinarne przyczyniły się do rozwijania umiejętności społecznych i kulturowych oraz umożliwiły dzieciom aktywne spędzanie wolnego czasu.

Poniżej relacja z zajęć!

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany  przez  Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 7 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.