WYCIECZKI W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości” w Placówce Wsparcia Dziennego w listopadzie 2023 r.  odbyły się kolejne dwie wycieczki dla dzieci.

Dzieci spędziły miło czas w pierwszej stolicy Polski – Gnieźnie, gdzie przybliżyły sobie historię początków dynastii Piastów i zwiedziły Katedrę wraz z Drzwiami Gnieźnieńskimi. Druga wycieczka, równie ciekawa, była do Szczecina, gdzie dzieci między innymi zwiedziły Morskie Centrum Nauki. Poznały różnorodne zjawiska na przykładach związanych z żeglugą, falami, wiatrem, rybołówstwem oraz życiem portu.

Dzieci miały zapewnioną opiekę, wyżywienie i transport. Ciekawy program zapewnił dzieciom rozrywkę i miło spędzony czas wolny. Wyjazdy przyczyniły się również do rozwijania umiejętności społecznych i umożliwiły dzieciom aktywne spędzanie wolnego czasu.

Poniżej relacja z obu wycieczek!

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Projekt jest współfinansowany  przez  Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 7 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.