W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości” w Placówce Wsparcia Dziennego w październiku 2023 r.  odbyły się dwie wycieczki dla dzieci.

Dzieci spędziły miło czas nad morzem i korzystały z dobrodziejstw jodu. Miały również możliwość zaszaleć w Majalandzie.

Dzieci miały zapewnioną opiekę, wyżywienie i transport. Ciekawy program zapewnił dzieciom rozrywkę i miło spędzony czas wolny. Wyjazdy przyczyniły się również do rozwijania umiejętności społecznych i umożliwiły dzieciom aktywne spędzanie wolnego czasu.

Poniżej relacja z oby wycieczek!

W listopadzie br. zaplanowano dwie wycieczki, do Gniezna, gdzie zaplanowane jest zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego i Katedry oraz do Szczecina, gdzie odwiedzimy Morskie Centrum Nauki.

Projekt jest współfinansowany  przez  Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 7 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.