ZMIANA HARMONOGRAMU ZAJĘĆ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

W dniu 19.07.2023 r. w Placówce Wsparcia Dziennego w ramach zajęć odbędzie się wyjazd do kina w Gorzowie Wielkopolskim.