PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

12:45 – 13:30

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

13:30-14:00

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

14:00 – 14:45

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

13:15-14:00

13:30-14:45

13:30 – 14:15

-

-

TERAPIA SI

-

-

-

12:45-13:30

-

PSYCHOLOG

-

-

-

-

-

PEDAGOG

-

-

12:45-14:20

-

-

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

14:45 – 15:00

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

15:00-15:45

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

15:30 – 16:45

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

-

15:00-15:45

15:00-15:45

15:00 – 15:45

-

TERAPIA SI

-

-

-

15:00-15:45

-

PSYCHOLOG

-

-

-

-

-

PEDAGOG

-

-

-

-

-

Podwieczorek:

Poniedziałek: grupa I – 13:00, grupa II – 15:00

Wtorek: grupa I – 13:00, grupa II – 15:00

Środa: grupa I – 13:00, grupa II – 14:45

Czwartek: grupa I – 13:30, grupa II – 14:45

Piątek: grupa I – 13:30, grupa II – 15:00