W sobotę, 09 kwietnia 2022, uczestnicy Dziennego Domu Pobytu Senior+ wzięli czynny udział w  XIX Finale Konkursu Palm i Pisanek Wielkanocnych. Organizatorami byli Urząd Gminy w Nowogródku Pomorskim, Wiejski Ośrodek Kultury i Koło Gospodyń Wiejskich w Nowogródku Pomorskim.

Podczas uroczystości wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Karsku i w Nowogródku Pomorskim.