Ogłasza nabór na stanowisko
ASYSTENT OSOBY NIEPENOSPRAWNEJ

Asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać:
Osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub Osoba z wykształceniem przynajmniej średnim posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Usługa świadczona przez asystenta osoby niepełnosprawnej polegać będzie głównie na:
- wyjściu, powrocie, dojazdach, w wybrane prze uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, urzędy, instytucje finansowe a także rodzina , znajomi oraz wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i społeczne);
- wyjściu i powrocie a także dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne wraz z uczestnikiem   Programu
- zakupach, z zastrzeżeniem udziału uczestnika Programu;
- pomocy z załatwieniu spraw urzędowych uczestnika wraz z uczestnikiem Program;
- w nawiązaniu kontaktów i współpracy z  różnymi organizacjami;
- korzystaniu wraz z uczestnikiem programu z dóbr kultury (muzeum, kino, teatr, galerie sztuki
i wystawy);

Usługa może być świadczona przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 22:00.


Limit godzin usługi asystenta przypadający na jednego uczestnika- 30 godzin miesięcznie.

 

Dodatkowe informacje udzielane są:
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim ul. Szkolna 3 i pod numerem telefonu 95 747 17 39,
osoba do kontaktu: Katarzyna Tokaj-Czaja