Serdeczne podziękowanie dla Pana Wójta  Krzysztofa Mrzygłóda, Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogródku Pomorskim  Pana Stanisława Jadacha oraz dla uczestniczących w wydawaniu żywności strażaków, Pani Teresie Płótniak Prezes Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Gmina” za okazaną pomoc i wielomiesięczne zaangażowanie we  wspieraniu Ośrodka i pracowników socjalnych w organizowaniu i wydawaniu żywności dla mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski w tych szczególnych czasach istniejącego zagrożenia epidemicznego. Dzięki Waszemu poświeceniu i wsparciu  mogliśmy kontynuować pomoc poprzez  przyjmowanie artykułów z Banku Żywności każdego miesiąca. To dzięki Wam począwszy od miesiąca lutego systematycznie do mieszkańców trafiała pomoc w formie żywności. W ciągu tylko czteromiesięcznej współpracy do rodzin na terenie Gminy trafiło  ponad 8 ton artykułów żywnościowych  co świadczy o wykonaniu wspaniałej i ciężkiej pracy. Dziękujemy  za  okazaną pomoc przy  dostarczeniu żywności rodzinom i  osobom bezpośrednio do domów, które z różnych przyczyn nie mogły zgłosić się po odbiór osobiście.

Dziękuję również mieszkańcom gminy Nowogródek Pomorski, którzy bardzo zdyscyplinowanie i odpowiedzialnie zgłaszali się po odbiór żywności, przestrzegając ustalanych procedur.  Dziękuję wszystkim za okazany  trud i serce w sprawy naszych mieszkańców.

Osoby zainteresowane  odbiorem żywności zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim przy ul. Szkolnej 3 lub o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 95 747 17 39 w celu uzyskania szczegółowych informacji.

W miesiącu czerwcu zaplanowano kolejną edycję wydawania żywności. O szczegółach poinformujemy w terminie późniejszym.

Dyrektor
Ośrodka  Pomocy Społecznej
w Nowogródku Pomorskim
Elżbieta Ligenza