Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z przykrością informuje, że w ostatnim czasie mają miejsce incydenty podszywania się pod pracowników Ośrodka i przekazywania błędnych informacji mieszkańcom Gminy Nowogródek Pomorski.

Zostaliśmy poinformowani o kilku przypadkach, w których nieznana nam osoba podszywa się pod pracownika Ośrodka i telefonicznie informuje mieszkańców o terminach odbioru żywności lub innych świadczeń.

Przepraszamy za zamieszanie wywołane takim zachowaniem, dołożymy starań, aby wyjaśnić zaistniałe sytuacje.

Jednocześnie uczulamy mieszkańców Gminy, aby weryfikowali tożsamość osób dzwoniących jako pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.