Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbieta Ligenza wraz z pracownikami Ośrodka 20 maja br. uczestniczyła w spotkaniu z Posłem na Sejm Jarosławem Rzepą. Na spotkaniu omówiono bieżące problemy dotyczące pomocy społecznej.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, mimo obowiązujących obostrzeń związanych z wirusem COVID-19.

Poruszono problemy związane ze świadczeniami przyznawanymi w ramach pomocy społecznej oraz sprawy dotyczące pracowników socjalnych w Polsce.

Z radością informujemy, że Poseł Jarosław Rzepa po spotkaniu złożył do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg interpelację w sprawie pracowników socjalnych.

Mamy szczerą nadzieję, że podjęte przez Pana Posła działania przyczynią się do poprawy systemu pomocy społecznej w całym kraju.