PODPROGRAM 2023

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia w formie paczek żywnościowych zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2. Zgłaszać się można do 07 czerwca 2024 r.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ) będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

CELE PROGRAMU

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z wytycznymi IZ,
  • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z wytycznymi IZ,
  • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 34 kg, w tym:
1) Artykuły warzywne i owocowe w tym: (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy),
2) Artykuły skrobiowe w tym: (makaron jajeczny świderki, mąka pszenna, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna),
3) Artykuły mleczne w tym: (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
4) Artykuły mięsne w tym: (szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szprot w oleju),
5) Cukier (Cukier biały),
6) Tłuszcze (olej rzepakowy),
7) Dania gotowe (Fasolka po bretońsku).

OKRES REALIZACJI DOSTAW

czerwiec 2024 r. – listopad 2024 r.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

  • dochód nie przekraczający 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • dochód nie przekraczający 1590,00 zł dla osoby w rodzinie

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA

  • osobiste zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do pracownika socjalnego,
  • przedłożenie oświadczenia o sytuacji dochodowej osoby/rodziny.

Szczegółowe informacje do Programu są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027