Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu dostrzegając potrzeby osób uwikłanych w przemoc domową wychodzi z inicjatywą w formie grupy wsparcia skierowanej do osób doznających przemocy domowej celem wsparcia ich w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.

Osoby biorące udział w grupie wsparcia będą miały możliwość wymienienia własnych doświadczeń, a także ich odreagowania i otrzymania emocjonalnego wsparcia.

Ważnym punktem w działaniach grupy będzie:

  • motywowanie do podejmowania działań, których oczekiwanym rezultatem będzie przerwanie występowania przemocy domowej,
  • w razie potrzeby pomoc psychologiczna, okazanie wsparcia w wyjściu z izolacji i pomoc w przywróceniu umiejętności kierowania swoim życiem i samodecydowania o sobie,
  • informowanie o różnych formach świadczonej pomocy w tym interwencji Policji w sytuacji konieczności powstrzymania przemocy ze strony sprawcy,
  • wsparcia w postaci porady prawnej uzyskanej na spotkaniu z radcą prawnym,
  • podjęcie działań pozwalających na branie odpowiedzialności za siebie i uwalnianie od przekonania o odpowiedzialności za partnera.

Spotkania mają charakter terapeutyczny lub edukacyjny, co uzależnione jest od oczekiwań uczestników.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zachęca do kontaktu telefonicznego pod numerem 95 7186041.

Dzwoniąc pod wskazany numer można uzyskać szczegółowe informacje.

Informacji udziela Pani/ Pan Andrzej Kowalski.

Spotkania grup wsparcia odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:00 do 16:00 w następujących terminach: 06.05.2024 r, 03.06.2024 r, 01.07.2024 r, 05.08.2024 r, 02.09.2024 r, 07.10.2024 r, 04.11.2024 r, 02.12.2024 r.

 

Miejsce spotkań: Dział Interwencji Kryzysowej PCPR Myślibórz (Regionalne Centrum Kryzysowe), ul. Spokojna 13, 74 – 300 Myślibórz