Karsko,  dnia 22.12.2023 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

Zamawiający:
Gmina Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko,

Przedmiot zamówienia:
„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do Dziennego Domu Pobytu Senior+ Trzcinna 84 74-304 Nowogródek Pomorski”

Wybór ofert:
Zamawiający wybrał  ofertę Firmy:

Działalność Gastronomiczna, Dorota Chmielowiec
Spokojna 22b
74-300 Myślibórz
w cenie 24,00  zł brutto za jedno gorące danie

Uzasadnienie:
Zamawiający wybrał ofertę, która była najtańsza i spełniła wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.