Zamawiający:
Gmina Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko,

Przedmiot zamówienia:
„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych”

Wybór ofert:

Zamawiający wybrał  ofertę Firmy:

Działalność Gastronomiczna, Dorota Chmielowiec
Spokojna 22b
74-300 Myślibórz
w cenie 24,00  zł brutto za jedno gorące danie

Uzasadnienie:

Zamawiający wybrał ofertę, która była najtańsza,  spełniła wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.