W dniu 05.06.2023 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej  Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku brali udział w Konferencji Regionalnej „Młode Głowy – otwarcie o zdrowiu psychicznym” zorganizowanej przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Podczas konferencji zaprezentowano projekt „Młode Głowy”, który jest realizowany przez Fundację UNAWEZA założoną przez Martynę Wojciechowską. Projekt obejmuje największe w Polsce badanie stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz kampanię edukacyjną skierowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli. Celem projektu jest stworzenie programu profilaktycznego i zwrócenie uwagi na problemy dotyczące zdrowia psychicznego.

Link do strony na FB: https://www.facebook.com/mlodeglowy/

Link do strony www: https://mlodeglowy.pl/ gdzie można znaleźć informacje na temat możliwości uzyskania pomocy zarówno przez młodzież, rodziców jak również specjalistów pracujących w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży.

Zapraszamy młodzież i  rodziców do zapoznania się ze stroną.