Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim informuje, że

 

WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLNEGO

za okres styczeń – kwiecień 2023 odbędą się:

01.06.2023 w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 11:00 do 13:00
01-02.06.2023 na konta bankowe