Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór wolontariuszy.

Zakres działań wolontariuszy obejmować może:

  • przeciwdziałanie osamotnieniu osób objętych usługami opiekuńczymi oraz uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior+,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem i kształtowaniu umiejętności społecznych u podopiecznych,
  • pomoc przy organizowaniu imprez i wyjazdów w Placówce Wsparcia Dziennego oraz Dziennym Domu Pobytu Senior+,
  • asystowanie pracownikom wykonującym czynności pomocy społecznej i wspierania rodziny,
  • inne czynności, do wykonywania których wolontariusz posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje

 

Zapraszamy wszystkich, którzy są chętni do współpracy.

Jak zostać wolontariuszem?

Należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, tel. 95 747 17 39.

Na podstawie ankiety możliwe będzie przydzielenie zadań zgodnych z predyspozycjami i oczekiwaniami.
Wolontariusze muszą mieć ukończone 13 lat. Niepełnoletni wolontariusze muszą okazać zgodę rodziców na ich pracę w charakterze wolontariusza.

Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok.

Koordynator wolontariatu: Justyna Adamiak, tel. 95 747 17 39.

 

 Regulamin