Wyspecjalizowana agenda Ministra Zdrowia, utworzona w 2022 roku w celu pomocy i wsparcia osobom i rodzinom borykającym się z problemem uzależnień i przemocy.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie Krajowego Centrum: https://kcpu.gov.pl/