Bezpłatna aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy

"TWÓJ PARASOL"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prośbę Komendy Głównej Policji poinformowało o uruchomionej bezpłatnej aplikacji mobilnej "TWÓJ PARASOL" .

"TWÓJ PARASOL" to bezpłatna mobilna aplikacja, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Wszelkie informacje jak zainstalować aplikację znajdują się na stronie: http://twojparasol.com