Dodatek elektryczny przeznaczony jest dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów, w tym wykorzystują pompy ciepła.

Przy czym, w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek elektryczny dla wszystkich zamieszkujących pod tym adresem. Jednak, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej niż jedna rodzina spod tego samego adresu, to dodatek wypłacany będzie temu, kto złożył wniosek jako pierwszy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Gospodarstwa domowe, które mają fotowoltaikę nie potrzebują dodatku elektrycznego, gdyż nie mają dużych rachunków za prąd. Oznacza to, że wszyscy, którzy zainwestowali w mikroinstalację i mają ogrzewanie elektryczne, w tym pompę ciepła nie otrzymają dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny nie przysługuje też gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, do drewna, gazu, oleju opałowego czy pelletu.

O jakie kwoty można wnioskować w ramach dodatku elektrycznego?

  • 1000 zł - dla osób wykorzystujących do ogrzewania urządzenia na prąd, np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.
  • 1500 zł - podwyższony dodatek dostaną ci, u których zużycie prądu w 2021 roku przekroczyło 5000 kWh.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można składać od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Na terenie gminy Nowogródek Pomorski realizacją dodatków elektrycznych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko.