Dnia  17.10.2022 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku ogłosił nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej  w dniu 17.10.2022 r.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki formalne. W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Morawska

Uzasadnienie

Wybrana  kandydatka  złożyła  aplikację spełniającą wymogi formalne.  Pani  Magdalena Morawska posiada  niezbędne kwalifikacje   do  wykonywania  zadań wynikających  z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na które prowadzony był nabór.