Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.
Środki na realizację wypłat dodatku węglowego są przekazywane gminom przez wojewodę, na podstawie wniosku, w miesięcznych ratach.
W związku z tym, że w październiku 2022 otrzymano środki na realizację dodatków węglowych w niepełnej wnioskowanej dotacji, a otrzymane środki zostały wydatkowane w całości, wstrzymano dalsze wypłaty do czasu otrzymania środków.

Bardzo przepraszamy za opóźnienia.

Wypłaty świadczeń rozpoczną się niezwłocznie po otrzymaniu środków z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.