WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE 2021/2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim informuje, że w dniach 1 – 15 września 2022 r. można składać wnioski o stypendium szkolne.

 Stypendia szkolne przysługują uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc sierpień 2022 r. Kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Druki wniosków do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, kontakt: tel. 95 747 17 39.