Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc lipiec 2022 odbędą się:

 15.07.2022 - piątek
dla miejscowości: Karsko, Golin, Ławin, Parzeńsko, Stawno,

12.07.2022 - wtorek
dla miejscowości: Nowogródek Pom., Giżyn, Świątki, Trzcinna, Rataje, Sumiak, Kinice, Ulejno, Rokitno, Pachocino, Chocień, Somin, Smolary

w kasie Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim.

Świadczenia przelewane na konta osobiste zostaną przekazane do dnia 15.07.2022 r.