Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc czerwiec 2022 odbędą się:

10.06.2022 - piątek

dla miejscowości:
Karsko, Golin, Ławin, Parzeńsko, Stawno, Nowogródek Pom., Giżyn, Świątki, Trzcinna, Rataje, Sumiak, Kinice, Ulejno, Rokitno, Pachocino, Chocień, Somin, Smolary
w kasie Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim.

Świadczenia przelewane na konta osobiste zostaną przekazane do dnia 15.06.2022 r.

Świadczenia wychowawcze (500+) od czerwca 2022 r. są wypłacane przez ZUS.