Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Pracownika Samorządowego - wszystkim, którzy współtworzą samorząd i pracują dla dobra lokalnej społeczności - pracownikom Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz Radnym Rady Gminy Nowogródek Pomorski składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z działań podejmowanych na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców.

 

Pracownicy GOPS
w Nowogródku Pomorskim