Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorski bardzo dziękuje mieszkańcom gminy za wielkie serce i zaangażowanie w pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Osoby, które chcą pomóc mogą wesprzeć lokalne zbiórki:

 

Dziękujemy przede wszystkim Regionalnemu Centrum Kryzysowemu w Myśliborzu, Radnym oraz Sołtysom i Radom Sołeckim za zaangażowanie.