Informujemy, że od 25 lutego 2022 działa infolinia Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawach dotyczących obywateli Ukrainy: +48 47 721 75 75.

 

Dodatkowy numer infolinii o pomocy dla uchodźców z Ukrainy, którzy przekraczają polską granicę uruchomił Wojewoda Zachodniopomorski. Pod numerem tel. +48 91 430 30 33 udzielane są informacje o zasadach wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium Polski oraz lokalizacji punktów recepcyjnych.

Infolinia działa całodobowo. Obsługują ją pracownicy urzędu.

 

Specjalną infolinię dla obywateli oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie uruchomiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych: +48 22 523 88 80.

 

Aktualne informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy znajdują się na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – odesłanie na głównej stronie oraz stronie Urzędu ds. Cudzoziemców: ua.gov.pl.

 

Важливі телефонні номери для біженців з України

 Інформація про допомогу громадянам України після перетину польського кордону доступна за телефоном гарячої лінії управління у справах іноземців: +48 47 721 75 75

Західно-Поморський Воєвуда запустив додатковий номер гарячої лінії з надання допомоги біженцям з України, які перетинають польський кордон. За цілодобовим телефоном Tel.+48 91 430 30 33 надається інформація про правила в'їзду громадян України на польську територію та місцезнаходження приймальних пунктів.
Міністерство закордонних справ запустило спеціальну гарячу лінію для громадян і власників Карти Поляка, які проживають в Україні:
+48 22 523 88 80.