WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH I STYPENDIUM SZKOLNEGO

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, 500+ ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021 ORAZ STYPENDIA SZKOLNE ZA OKRES WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2021 ODBĘDĄ SIĘ:

14.12.2021 - WTOREK

DLA MIEJSCOWOŚCI:

Nowogródek Pom., Giżyn, Świątki, Trzcinna, Rataje, Sumiak, Kinice, Ulejno, Rokitno, Pachocino, Chocień, Somin, Smolary

10.12.2021 - PIĄTEK

DLA MIEJSCOWOŚCI:

Karsko, Golin, Ławin, Parzeńsko, Stawno

W KASIE URZĘDU GMINY W NOWOGRÓDKU POMORSKIM.

Prosimy o zachowanie środków ostrożności oraz o odebranie świadczeń we wskazanym terminie!

ŚWIADCZENIA PRZELEWANE NA KONTA OSOBISTE ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO DNIA 15.12.2021 R.