KAMPANIA 16 DNI BEZ PRZEMOCY

25 listopada rozpoczyna się kampania „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, a jej celem jest zwrócenie uwagi na przemoc domową, której ofiarami najczęściej są kobiety. Symbolem jest biała wstążka, przeznaczona dla mężczyzn, którzy nosząc ją, deklarują wsparcie dla kampanii.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć to międzynarodowa kampania poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet.

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jednym z najczęstszych naruszeń praw człowieka na świecie, do którego dochodzi wielokrotnie każdego dnia, w każdym zakątku globu. Prowadzi ona do poważnych krótko i długoterminowych fizycznych, ekonomicznych i psychicznych konsekwencji dla kobiet i dziewcząt, uniemożliwiając im pełne i równe uczestnictwo w życiu społecznym. Skala oddziaływania tego procederu, zarówno w życiu jednostek i rodzin, jak i całego społeczeństwa, jest ogromna. Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 - w tym zwiększona izolacja, ograniczona mobilność, stres i niepewność ekonomiczna - doprowadziły do alarmującego nasilenia się przemocy domowej i jeszcze bardziej naraziły kobiety i dziewczęta na różne formy przemocy.

Jeżeli doznajesz przemocy ze strony osób najbliższych nie ponosisz za to odpowiedzialności. Za stosowanie przemocy zawsze odpowiedzialny jest wyłącznie sprawca.

Zgodnie z art. 207 Kodeksu Karnego kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Przemoc domowa, przemoc w rodzinie

Przemoc domowa czy przemoc w rodzinie, często nazywana także znęcaniem się lub stosowaniem przemocy wobec osób bliskich, to każdy wzorzec zachowania, który jest wykorzystywany do zdobycia lub utrzymania władzy i kontroli nad osobą bliską. Obejmuje ona wszystkie fizyczne, seksualne, emocjonalne, ekonomiczne i psychologiczne działania lub groźby działań, które wpływają na inną osobę. Jest to jedna z najczęstszych form przemocy, której doświadczają kobiety na całym świecie.

Do aktów przemocy domowej można zaliczyć: przemoc ekonomiczną, psychologiczną, emocjonalną, fizyczną i seksualną.

Przemoc ekonomiczna
Przemoc ekonomiczna polega na uzależnieniu lub próbie uzależnienia finansowego osoby poprzez zachowanie całkowitej kontroli nad zasobami finansowymi, wstrzymanie dostępu do pieniędzy, zakaz uczęszczania do szkoły lub podjęcia zatrudnienia.

Przemoc psychologiczna
Przemoc psychologiczna polega na wywoływaniu strachu poprzez zastraszanie; grożenie wyrządzeniem szkody fizycznej sobie, partnerowi lub dzieciom; stosowaniu "gierek psychologicznych" lub zmuszaniu do izolacji od przyjaciół, rodziny, szkoły lub pracy.

Przemoc emocjonalna
Przemoc emocjonalna obejmuje podważanie poczucia własnej wartości poprzez ciągłą krytykę, umniejszanie znaczenia czyichś umiejętności, obrzucanie wyzwiskami lub stosowanie innych form przemocy słownej. Niszczenie relacji partnera z dziećmi lub niedopuszczanie do tego, aby partner zobaczył przyjaciół i rodzinę.

Przemoc fizyczna
Przemoc fizyczna polega na zranieniu lub próbie zranienia partnera poprzez uderzenie, kopnięcie, spalenie, szarpanie, szczypanie, pchanie, spoliczkowanie, ciągnięcie za włosy, gryzienie, odmawianie opieki medycznej lub zmuszanie do spożywania alkoholu i/lub zażywania narkotyków, bądź też użycie innej formy przemocy fizycznej.

Przemoc seksualna
Przemoc seksualna polega na zmuszaniu partnera do udziału w akcie seksualnym, gdy ten nie wyraża zgody.

 

 

NFORMATOR TELEADRESOWY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE
Dla mieszkańców gminy Nowogródek Pomorski

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Adres

Telefon

ul. Północna 15
74-300 Myślibórz

tel./ fax 95 747 23 03
tel. 95 749 77 81

e-mail

Strona internetowa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprmysliborz.pl

Rodzaj świadczonej pomocy

-    realizacja programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej
-    kompleksowa pomoc psychologiczna,
-    interwencja w nagłych zdarzeniach,
-    prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych,
-    prowadzenie krótkiej psychoterapii indywidualnej,
-    udzielanie schronienia dla osób doznających przemocy (hostel),
-    pomoc prawna,

 

 

Regionalne Centrum Kryzysowe w Myśliborzu

Adres

Telefon

ul. Spokojna 13
74-300 Myślibórz

tel. 669 606 604

e-mail

Strona internetowa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rodzaj świadczonej pomocy

-    pomoc psychologiczna  
-    poradnictwo pedagogiczne
-    poradnictwo rodzinne
-    poradnictwo specjalistyczne
-    grupa wsparcia
-    zajęcia psychoedukacyjne           

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu

Adres

Telefon

ul. Łużycka 21A
74-300 Myślibórz

997, 112 - telefon alarmowy czynny całą dobę
477824511 lub 477824510 - telefon czynny całą dobę
fax 477824513
Sekretariat: 477824505
fax: 477824506

 

e-mail

Strona internetowa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.mysliborz.policja.gov.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku

Adres

Telefon

ul. Pionierów 15/2
74-305 Karsko

95 747 17 39

e-mail

Strona internetowa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.osrodek.nowogrodekpomorski.pl

 Rodzaj świadczonej pomocy

-    poradnictwo socjalne w godzinach pracy Ośrodka
-    poradnictwo psychologiczne
-    Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie