Karsko 26.08.2021 r.

Informacja o naborze na stanowisko pracownik socjalnych ds. pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nowogródku Pomorskim  z siedzibą w Karsku

Dnia  09.08.2021 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku ogłosił nabór na stanowisko pracownik socjalny ds. pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku.

 Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej  w dniu 09.08.2021 r.

Wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki formalne. W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Agnieszka Rus.

Pani Agnieszka Rus spełniła wszystkie wymagania do pracy na stanowisku pracownik socjalny ds. pracy socjalnej.