Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku.

Informuję, że w wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia na stanowisku asystent rodziny.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: W określonym naborze na ww. stanowisko asystenta rodziny nie złożono ofert.