Informujemy, że z dniem 01 czerwca 2021 rozpoczął się nowy okres zasiłkowy dla świadczeń wychowawczych (500+). 

Wnioski przyjmowane były od 01 lutego - elektronicznie oraz od 01 kwietnia w formie papierowej.
Zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złożyła wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca. Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca.
W związku z powyższym informujemy, że osoby, które złożyły wnioski do dnia 30 kwietnia 2021 otrzymają wypłatę świadczenia wychowawczego należnego za czerwiec do dnia 15 czerwca 2021. Osoby, które złożyły wnioski w maju i czerwcu 2021 otrzymają wyrównanie za miesiąc czerwiec razem z bieżącymi świadczeniami do 31 lipca 2021.
Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków na nowy okres zasiłkowy powinny zgłosić się do GOPS, ul. Pionierów 15/2 w Karsku lub złożyć wniosek elektronicznie do końca czerwca 2021, aby nie utracić prawa do świadczenia za miesiąc czerwiec.