GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ 500+ ZA MIESIĄC CZERWIEC 2021 ODBĘDĄ SIĘ:

 

15.06.2021 - WTOREK
DLA MIEJSCOWOŚCI:
Nowogródek Pom., Giżyn, Świątki, Trzcinna, Rataje, Sumiak, Kinice, Ulejno, Rokitno, Pachocino, Chocień, Somin, Smolary

 

11.06.2021 - PIĄTEK
DLA MIEJSCOWOŚCI:
Karsko, Golin, Ławin, Parzeńsko, Stawno

 

W KASIE URZĘDU GMINY W NOWOGRÓDKU POMORSKIM.

Prosimy o zachowanie środków ostrożności oraz o odebranie świadczeń we wskazanym terminie!

ŚWIADCZENIA PRZELEWANE NA KONTA OSOBISTE ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO DNIA 15.06.2021 R.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, NA KTÓRE WNIOSKI BYŁY ZŁOŻONE W KWIETNIU, ZOSTANĄ WYPŁACONE DO 30.06.2021