WYDAWANIE ŻYWNOŚCI!!!
w dniu 31 marca 2021 r. (środa)

 

WYDAWANIE DLA MIEJSCOWOŚCI:

Nowogródek Pomorski, Świątki, Trzcinna, Rataje, Chocień, Pachocino, Somin, Smolary – w godzinach 11:00 – 12:00
Giżyn, Sumiak, Kinice, Ulejno, Rokitno – w godzinach 12:00 – 13:00
W Sali Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim

 

WYDAWANIE DLA MIEJSCOWOŚCI:

Karsko, ul. Pionierów, ul. Mieszka I – w godzinach 11:00 – 12:00
Karsko - pozostali oraz Golin, Ławin, Parzeńsko, Stawno – w godzinach 12:00 – 13:00
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karsku

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy uprasza się mieszkańców odbierających żywność

o dostosowanie się do poniższych zaleceń:
- zachowanie odstępu między sobą 2m,
- nie gromadzenie się w grupach powyżej 2 osób,
- posiadanie maseczek ochronnych!
- w miarę możliwości posiadanie rękawiczek jednorazowych

 

PROSZĘ O ODBIÓR ŻYWNOŚCI W WYZNACZONYM DNIU, GDYŻ NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ODBIORU W INNYM TERMINIE!!!

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej