Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku
realizuje Program "WSPIERAJ SENIORA"

Program "WSPIERAJ SENIORA" - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Szanowny Seniorze!

Zostań w domu, nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11.

  1. Zadzwoń na infolinię:  22 505-11-11 w godzinach 08:00-21:00 i zgłoś swoje potrzeby.
  2. Zgłoszenia możesz dokonać również bezpośrednio w GOPS: 95 747 17 39
  3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli osobę do pomocy.
  4. Razem pokonamy zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.

Procedura postępowania:

Osoba przyjmująca zgłoszenie na ogólnopolskiej infolinii przekazuje prośbę Seniora zamieszkałego na terenie gminy Nowogródek Pomorski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej oraz wykupieniu leków.

Osoba wspierająca Seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. wyniesienie śmieci, załatwienie sprawy urzędowej (jeżeli zakres tej usługi nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych).

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Program jest realizowany do 31 marca 2021 r.

Program adresowany jest do:

  • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  • w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.