WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH
ORAZ STYPENDIUM SZKOLNEGO

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, STYPENDIUM SZKOLNEGO, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ 500+ ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2020 ODBĘDĄ SIĘ

 

15.12.2020 - WTOREK

DLA MIEJSCOWOŚCI:

Nowogródek Pom., Giżyn, Świątki, Trzcinna, Rataje, Sumiak, Kinice, Ulejno, Rokitno, Pachocino, Chocień, Somin, Smolary

 

11.12.2020 - PIĄTEK

DLA MIEJSCOWOŚCI:

Karsko, Golin, Ławin, Parzeńsko, Stawno

 

W KASIE URZĘDU GMINY W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

Prosimy o zachowanie środków ostrożności oraz o odebranie świadczeń we wskazanym terminie!