Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim od dnia 31 sierpnia br. przyjmuje petentów w Nowej Siedzibie mieszczącej się w Karsku przy ul. Pionierów 15/2.

Z uwagi na konieczność przeniesienia telefonu stacjonarnego do nowej siedziby uruchomiono tymczasowy telefon kontaktowy.

Tel. 693 671 323

Zapraszamy mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski do nowej siedziby w Karsku.