Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim wyodrębniono nowe stanowisko: Pracownik ds. pierwszego kontaktu.
W związku z tym, osoby zgłaszające się do Ośrodka w celu uzyskania pomocy powinny udać się do biura pierwszego kontaktu, gdzie przeprowadzona rozmowa wstępna pozwoli na skierowanie do odpowiedniego pracownika.
Powyższe rozwiązanie pozwoli na usprawnienie pracy Ośrodka.

Wprowadzenie nowego stanowiska możliwe było dzięki projektowi „NOWA I SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.