W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi bonów turystycznych informujemy, że aby aktywować bon należy zalogować się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl.

Jeśli nie mają Państwo profilu na PUE ZUS, należy się zarejestrować!

Jeśli w zakładce „Ogólny” nie ma zakładki „Polski Bon Turystyczny”, oznacza to, że nie ma ustalonego prawa do świadczenia w formie bonu. W takiej sytuacji, powinno złożyć się wniosek o to świadczenie do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT).

Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ . Na PUE ZUS zakładka Polski Bon Turystyczny jest widoczna u tej właśnie osoby.

W sytuacji, gdy zakładka nie jest widoczna, należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej wniosek o ustalenie prawa do bonu lub dodatkowego uprawnienia do bonu. Do wniosku należy dołączyć informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ wydanego przez organ właściwy. Wniosek można złożyć papierowo na adres: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP Polskiej Organizacji Turystycznej. Wzór wniosku jest dostępny na stronie www.bonturystyczny.gov.pl. POT rozpatrzy wniosek i wyda decyzję. Termin realizacji wniosku zależy od liczby zgłoszeń.

Jeżeli bon zostanie przyznany przez POT, zakładka [Polski Bon Turystyczny] będzie widoczna na PUE ZUS u osoby uprawnionej do bonu.

Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: https://bonturystyczny.polska.travel/

Wniosek do pobrania